Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
20 01

Natječaj za radno mjesto Referent za tehničke poslove - Buje

REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE
Mjesto rada: BUJE
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme 1 godina, pripravnik
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 20.01.2022. godine
Natječaj vrijedi do: 28.01.2022. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: VŠS (viša stručna sprema), završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
građevinsko ili drugo tehničko usmjerenje
Potrebna znanja i vještine: - poznavanje rada na računalu, - znanje engleskog i talijanskog jezika, vozačka dozvola B kategorije, organizacijske sposobnosti i komunikativnost
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana i
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Kontakt: 052/602-211, ljudski.resursi@ivb.hr
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (koji ispunjavaju uvjete određene natječajem), a koji će biti pozvani na selekcijski postupak (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).

ODLUKA O RASPISANOM NATJEČAJU: