Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22 02

VODOINSTALATER
Mjesto rada: POREČ
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 22.02.2022. godine
Natječaj vrijedi do: 02.03.2022. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema) metalsko ili građevinsko usmjerenje
Potrebna znanja i vještine: – vozačka dozvola B kategorije (C+E kategorija sa kvalifikacijom – nije uvijet, dostaviti dokaz u slučaju posjedovanja)
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
- dokaz o posjedovanju B kategorije, ukoliko kandidat posjeduje 'C+E' kategoriju dostaviti dokaz o istome (nije eliminacijski kriterij) i
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju .


POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Kontakt: 052/602-211, ljudski.resursi@ivb.hr
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA