Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
08 09

Natječaj za radno mjesto Vodoinstalater u Bujama, Pazinu i Poreču - Natječaj vrijedi do: 22.09.2023. godine.

VODOINSTALATER

  • Mjesto rada: PAZIN/ BUJE/ POREČ
  • Broj traženih radnika: 1 / 1 / 1
  • Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Naknada za prijevoz: djelomična naknada
  • Natječaj vrijedi od: 08.09.2023. godine
  • Natječaj vrijedi do: 22.09.2023. godine

POSLOPRIMAC

Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema), odnosno razina 4,1 i 4,2

Zahtijevano zvanje/ struka: Tehničko usmjerenje

Potrebna znanja i vještine: – vozačka dozvola B kategorije (C+E kategorija sa kvalifikacijom – nije uvijet, dostaviti dokaz u slučaju posjedovanja)

Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:

- životopis,

- dokaz o traženoj razini stručne spreme - kopija,

- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,

- dokaz o posjedovanju B kategorije, ukoliko kandidat posjeduje 'C+E' kategoriju dostaviti dokaz o istome (nije eliminacijski kriterij) i

- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:

· dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu

· dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju . PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr ili putem pošte na adresu Sv. Ivan 8, Buzet

POSLODAVAC

  • Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, Buzet
  • Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).