Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
30 03

VODOINSTALATER
Mjesto rada: POREČ
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, 1 godinu
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 03.04.2023. godine
Natječaj vrijedi do: 17.04.2023. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: SSS (srednja stručna sprema), odnosno razina 4,1 i 4,2
Zahtijevano zvanje/ struka: Tehničko usmjerenje
Potrebna znanja i vještine: – vozačka dozvola B kategorije (C+E kategorija sa kvalifikacijom – nije uvijet, dostaviti dokaz u slučaju posjedovanja)
Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o traženoj razini stručne spreme - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
- dokaz o posjedovanju B kategorije, ukoliko kandidat posjeduje 'C+E' kategoriju dostaviti dokaz o istome (nije eliminacijski kriterij) i
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju .
PRIJAVE SLATI NA E-MAIL ADRESU: ljudski.resursi@ivb.hr

POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).