Obavijesti
15.09.2020. PJ Buzet - Lokvica, Beneži, Pigini
03.09.2020. PJ Poreč - centar Poreča
07.10.2019. Zatvoreni uredi potrošača
17 04

Nova lokacija ispostave Umag Poslovne jedinice Buje IVB-a

Nova lokacija ispostave Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Poslovne jedinice Buje, ispostave Umag od 10. travnja 2019. godine na adresi Bujska 1, 52470 Umag.

U cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga distribucije vode za piće te uz proporcionalan rast broja potrošača na Umaškom području tj. području Poslovne jedinice Buje, bilo je neadekvatno nastaviti poslovanje u starim prostorijama u samom centru Grada Umaga. Time se pristupilo u projektiranje i izgradnju nove poslovne zgrade Ispostave Umag u cilju povećanja kapaciteta radnog prostora i efikasnije komunikacije i pružanja usluga za naše postojeće i buduće potrošače putem ureda potrošača.

Od samog osnutka Istarskog vodovoda 1933. godine, grad Umag imao je ispostavu za izgradnju kvalitetne mreže distribucije zdravstveno ispravne vode za piće. Od početka s dvije osobe do danas ispostave koja broji 12 kvalitetnih i obrazovanih djelatnika usmjerenih ka najkvalitetnijem pružanju usluga izgradnje, održavanja i priključenja potrošača na javnu vodoopskrbnu mrežu s zdravstveno ispravnom vodom za piće u svakom trenutku godine te s posebnom pažnjom na sezonalnu kretnju potrošnje vode u odnosu 4:1 u ljetnim mjesecima.