Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
07 04

Obavijest potrošačima vodnih usluga

Poštovani potrošači, obavještavamo Vas kako u ovim kriznim vremenima uzrokovanim širenjem zaraze virusa COVID-19, Istarski vodovod d.o.o. poduzima sve mjere radi osiguranja nesmetane vodoopskrbe te nesmetanog poslovanja općenito.

Uz obvezne higijenske mjere naših radnika (dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u poslovne prostore) te tjedne dezinfekcije svih prostora u kojima borave radnici, Istarski vodovod d.o.o. podijelio je svoje radnike u svim organizacijskim jedinicama u dvije odvojene grupe i to na način da svaka grupa zasebno može obaviti sve poslove organizacijske jedinice. Definiranim grupama radnika zabranjeno je međusobno kontaktiranje (i poslovno i privatno), sve kako bismo, u slučaju izricanja mjera izolacije za jednu grupu, nastavili nesmetan rad sa drugom grupom radnika.

Nadalje, kako ni u jednom trenutku ne bismo doveli u pitanje nesmetanu vodoopskrbu, na postrojenjima Gradole, Butoniga i Sv. Ivan osigurali smo pomoćne ležajeve u slučaju uvođenja još restriktivnijih mjera. Naši su operateri, u slučaju potrebe, spremni boraviti u izolaciji na postrojenjima za proizvodnju vode 24 sata 7 dana u tjednu, sve radi osiguravanja stabilne vodoopskrbe.

Zaključno, kako bismo bili solidarni sa našim potrošačima za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19, obavještavamo Vas kako do opoziva proglašenog stanja pandemije, Istarski vodovod d.o.o.:

  1. neće primjenjivati mjere obustave ili ograničenja isporuke vodnih usluga prema potrošačima u slučaju nepodmirenja računa za isporučene vodne usluge,
  2. neće obračunavati zatezne kamate na račune za vodne usluge, počev od računa za vodne usluge pružene od 01. ožujka 2020. godine te na račune za sve ostale usluge izdane nakon 01. ožujka 2020. godine, te
  3. neće vršiti prisilne naplate temeljem pravomoćnih rješenja o ovrsi

ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.