Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
28 03

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o razvrstavanju potrošača u kategorije

Na temelju članka 44. stavka 2. Statuta trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan 8 (u daljnjem tekstu: Statut i Društvo) i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Društva sa sjednice održane 20. ožujka 2023., Uprava Društva donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o razvrstavanju potrošača u kategorije.

1. U osnovnoj Odluci o razvrstavanju potrošača u kategorije, br. 91-35/63-2021, od 03.prosinca 2021. godine, točka 1.2. mijenja se i glasi:

1.2. U kategoriju „GOSPODARSTVO“ svrstavaju se priključci za:
1.2.1. Fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti, trgovačka društva, ustanove, udruge i sl.).
1.2.2. Vjerski objekti
1.2.3. kuće za odmor u kojima vlasnici/posjednici nemaju prijavljeno prebivalište niti stalni boravak, a u kojima se obavlja ugostiteljska usluga u domaćinstvu, odnosno djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. travnja 2023. godine.

U Buzetu, 30.03.2023.

Direktor:
Mladen Nežić, dipl.ing.

Za tekst Odluke kliknite ovdje (PDF)