Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
17 11

Odluka o mjerama smanjenja rizika širenja zaraze COVID-19 virusa

1. Do daljnjega se ograničava rad sa strankama u uredima potrošača u svim poslovni jedinicama, ispostavama, radnim jedinicama te stručnim službama Istarskog vodovoda d.o.o., na način da je svim strankama zabranjen ulazak u poslovne prostore Društva.

2. Poslovna komunikacija stranaka sa Društvom odvijati će se isključivo putem elektroničke pošte, telefaksa i telefona. Iznimno, strankama može biti dozvoljen ulazak u poslovne prostore Društva uz obveznu prethodnu telefonsku najavu, ishođeno odobrenje direktora, rukovoditelja ili upravitelja te predočenje COVID potvrde.

3. Zabranjuju se sva okupljanja na otvorenim i zatvorenim prostorima Društva kao i ulazak posjetitelja u poslovne krugove Društva.

4. Zabranjuju se odlasci na bilo kakve oblike stručnog usavršavanja kojima prisustvuje veći broj ljudi (seminari, kongresi, stručni skupovi i sl.)

5. Radnicima Društva dozvoljen je pristup mjestu rada samo uz predočenje COVID potvrde.

6. Iznimno od prethodne točke, COVID potvrdu može privremeno zamijeniti PCR ili brzi antigenski test.

7. Poslodavac će osigurati brzo antigensko testiranje za radnike Društva koji nemaju COVID potvrdu. Testiranje će se u pravilu organizirati ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 6-7 sati ujutro. Radnici mogu pristupiti testiranju na sljedeći način:

- ponedjeljkom – radnici čije prezime započinje slovom A do K (od 6,00 do 6,30 sati)
– radnici čije prezime započinje slovom L do Ž (od 6,30 do 7,00 sati)

- četvrtkom – radnici čije prezime započinje slovom A do K (od 6,30 do 7,00 sati)
– radnici čije prezime započinje slovom L do Ž (od 6,00 do 6,30 sati)

8. Prije ulaska u poslovne prostore Društva obvezno je mjerenje tjelesne temperature svim radnicima i strankama. Mjerenje tjelesne temperature provodi ili portir ili osoba unutar organizacijske jedinice koju odredi upravitelj.

9. Obvezuju se radnici Društva na učestalo korištenje dezinfekcijskih sredstava, a posebice prilikom samog dolaska na posao te povratka sa terena, odnosno povratka sa dnevne pauze.

10. Direktor, Upravitelji poslovnih i radnih jedinica te Rukovoditelji odjela odgovaraju za provođenje ove odluke, svaki unutar svoje organizacijske jedinice.

11. Dolazak radnika na mjesto rada bez važeće COVID potvrde ili valjanog PCR ili brzog testa smatra se grubom povredom radnog odnosa.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

UPRAVA DRUŠTVA
Mladen Nežić, dipl.ing.
Br.90-35/59-2021