Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
04 02

Oglas za prodaju vozila - VW - VSI

Na temelju Odluke o rashodu dugotrajne imovine broj I-20/1-20, Uprava Društva VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE - VODOVOD BUTONIGA d.o.o. dana 04.02.2020. objavljuje Oglas za prodaju vozila putem neposredne pogodbe zatvorenim pisanim ponudama.

1. PODACI O PREDMETU PRODAJE

  • VRSTA: N1 TERETNO
  • MARKA: VOLKSWAGEN
  • GODINA: 2000., 1. REG. 2002.
  • MODEL: LT35, 2.5 D
  • NAPOMENA: VIĐENO KUPLJENO
  • REGISTRACIJA: DA, 09/2020, PU 579 HF
  • KM: 32.006
  • BOJA: PLAVA
  • NAJMANJA CIJENA (PDV uključen): 27.000,00

2. KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti najpovoljnijim ponuditeljem ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata iz pisarnice Društva. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca koji se odnose na predmet prodaje.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje do dana otvaranja ponuda uplate jamčevinu u iznosu od =5.000,00 kn na transakcijski račun prodavatelja IBAN: HR9824020061100388574, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

S ponuditeljem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. sklopiti će ugovor o kupoprodaji motornog vozila na dan uplate pune kupoprodajne cijene.
Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti razliku do pune kupoprodajne cijene u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, dakle zaključno do 20.02.2020. godine, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine, a ugovor o kupoprodaji prodavatelj sklapa s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem (koji je ponudio 2. po redu najvišu kupoprodajnu cijenu).

Cjelokupni oglas preuzmite klikom ovdje.