Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
15 05

Sezonsko zapošljavanje učenika i studenata

Obavještavaju se svi zainteresirani da će Istarski vodovod d.o.o. Buzet u svojim stručnim službama i radnim jedinicama uzimati na povremeni rad više osoba – isključivo učenika i studenata, uz posredovanje studentskog, odnosno učeničkog servisa – radi obavljanja pomoćnih administrativnih i tehničkih poslova, sve unutar razdoblja od 01. srpnja do 31. kolovoza 2023. godine po definiranim terminima.

Kandidati moraju biti stariji od 15 godina te moraju imati status redovitog učenika odnosno status redovitog ili izvanrednog studenta koji nema zasnovan radni odnos.

Zainteresirani kandidati, učenici i studenti (ekonomske, pravne, upravne, tehničke ili druge srodne struke), dužni su ispuniti OBRAZAC PRIJAVE te isti dostaviti:

  • putem mail-a: ljudski.resursi@ivb.hr,
  • osobno ili
  • preporučenom poštom na adresu:
    Istarski vodovod d.o.o.
    Sv. Ivan 8
    52 420 BUZET

Uz ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti dokaz o statusu učenika, odnosno studenta kandidata/kandidatkinje izdan od strane ovlaštene institucije te ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Prijave se podnose zaključno do 31.05.2023.godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumenti: