Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
13 06

Sustavno upravljanje energijom - ISO 50001

Konstantnim naporima u optimizaciji poslovanja, izazovima okoline u kojoj se nalazi te zakonskim promjenama, Istarski vodovod d.o.o. odlučio se na uvođenje norme ISO 50001 u svoje poslovanje kao potvrdu racionalnog upravljanja energijom ali i neprekidnim poboljšanjem sustava upravljanja energijom.

Formiran je tim stručnih ljudi i kompetencija unutar tvtke koji će u narednom periodu sprovesti 2. fazu - Planiranja projekta i implementacije ISO 50001 norme i dovesti poslovanje do 3. faze - certifikacije.

Norma ISO 50001:2011, Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi s uputama za uporabu, daje zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (energy management systems, EnMS) u industrijskim pogonima, komercijalnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60% svjetske uporabe energije.

Energija je od ključne važnosti za poslovanje organizacija te organizacijama može biti velik trošak, bez obzira na njihove djelatnosti. Osim gospodarskih troškova potrošnje energije za organizaciju, potrošnja energija može izazvati i štete za okoliš i društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora i negativnog utjecaja na klimatske promjene.

Kao sve norme o sustavima upravljanja ISO-a, norma ISO 50001 zamišljena je za primjenu u svakoj organizaciji, bez obzira na njezinu veličinu ili djelatnosti, neovisno o tome je li u javnom ili privatnom sektoru, te bez obzira na njezinu zemljopisnu lokaciju.

ISO 50001 temelji se na modelu sustava upravljanja ISO-a koji se primjenjuje u normama o sustavima upravljanja. U njoj je posebno prihvaćen proces planiraj-uradi-provjeri-djeluj (Plan-Do-Check-Act, PDCA) za neprekidno poboljšavanje sustavom upravljanja energijom. Time se omogućuje integracija organizacijama upravljanja energijom s drugim organizacijinim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem itd.

Time će nakon 3. faze - certifikacije, biti uspostavljen PDCA model i konstantno poboljšavati sustav upravljanja energijom i samog poslovanja Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.