Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
25 03

Svijetski dan voda - otvorena vrata Istarskog vodovoda

Svjetski dana voda, u petak 22. ožujka, obilježen je već tradicionalno “Otvorenim vratima Istarskog vodovoda“, uz posjete brojnih organiziranih grupa svih uzrasta. Obilasci su, uz stručno vodstvo, bili omogućeni izvorištu i ostalim pratećim objektima u Buzetu i postrojenju Butoniga.

Tema Svjetskog dana voda za 2019. godinu je „Voda za sve“, a određena je u skladu sa šestim ciljem UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj (SDG 6) kojim se za sve ljude do 2030. godine zahtijeva osiguranje pristupa pitkoj vodi, održivo upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta. Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 64/292 iz 2010. godine pravo na sigurnu i čistu vodu za piće proglašeno je kao ljudsko pravo od velike važnosti za potpuno uživanje drugih ljudskih prava.

Republika Hrvatska je 24. ožujka 2006. godine donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine (NN br. 04/06) prihvatila ciljeve određene Protokolom o vodi i zdravlju. Tim ciljevima nastoji se svima omogućiti pristup vodi za piće te osigurati sanitarne mjere u okviru integralnih vodnogospodarskih sustava. U Republici Hrvatskoj zdravstveno ispravna voda za piće iz sustava javne vodoopskrbe dostupna je za više od 90% stanovništva, a plan je da do 2023. godine dostupnost iznosi gotovo 100%.

Moramo se pohvaliti kako 99,7% stanovništva na području djelovanja Istarskog vodovoda ima svakodnevno zdravstveno ispravnu vodu za piće jednostavnim otvaranjem slavine.

S ciljem zaštite prava na pristup vodi na razini Europske unije 2013. godine pokrenuta je prva građanska inicijativa „Right2Water“ koja je podržana od strane 1,8 milijuna europskih građana. Inicijativa zahtijeva da institucije EU-a i države članice osiguraju svim stanovnicima pravo na vodu i odvodnju po pristupačnim cijenama. Zahtjevi inicijative uključeni su u prijedlog nove Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.