Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
31 05

VSI-VODOVOD BUTONIGA - Javni natječaj za direktora Društva

Na temelju zaključka Nadzornog odbora i Skupštine Društva od 25.05.2022. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU DRUŠTVA (ČLANA UPRAVE) ZA MANDAT OD 01.07.2022. DO 30.06.2026. GODINE, ODNOSNO DO KONAČNE PODJELE I PRESTANKA DRUŠTVA

1. Mjesto rada: Buzet

2. Broj izvršitelja: 1

3. Vrsta ugovora: Ugovor o djelu ili ugovor o radu (sva prava i obveze člana uprave ugovaraju se s Nadzornim odborom)

4. Direktor/direktorica samostalno zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, a za svoj je rad neposredno odgovoran/odgovorna Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

5. Sukladno čl. 33 Društvenog ugovra VSI-Vodovod Butoniga d.o.o., direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen građevinski, tehnološki, elektrotehnički, strojarski, ekonomski ili pravni fakultet ili odgovarajuću višu školu,
  • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva

5.1. Uvjeti propisani čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

6. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: kratak životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

7. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom: “Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. – NE OTVARAJ”, zaključno do 15.06.2022. godine.

8. Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave.

9. Odluku o izboru direktora/direktorice (člana Uprave) donijeti će Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora.

10. Ovaj Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave, zaključno do 15.06.2022. godine.