Obavijesti
16.01.2019. PJ Poreč - Cancini, St. Bašarinka, Stari Červar
15.01.2019. PJ Poreč - Žbandaj, Mičetići
15.01.2019. PJ Buzet - Črnci, Kajini i Šakori
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
19.06.2018. PJ Buje - Salvela
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Stranica nije pronađena