Obavijesti
20.05.2019. PJ Poreč - Facinka, Funtana
18.04.2019. PJ Buzet - šire područje
04.04.2019. PJ Buje - Novigrad
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Stranica nije pronađena