Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
21 04

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2023. godini

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti udruga i organizacije civilnog društva (upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajuću registar te Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

 • udruge, ustanove, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica i druge pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Prihvatljive organizacije civilnog društva, koje uz neprofitabilno djelovanje obavljaju istovremeno i gospodarsku djelatnost, mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na neprofitabilnu djelatnost.

Na natječaj se ne mogu javiti:

 • subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću (poduzetnici)
 • fizičke osobe
 • političke stranke
 • tijela javne vlasti
 • udruge i organizacije civilnog društva koje nemaju status pravne osobe
 • udruge i organizacije civilnog društva čiji su osnivači ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju: članovi Uprave i Nadzornog odbora Istarskog vodovoda d.o.o. kao i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)

Programi ili projekti koji se mogu financirati

Projekti/programi moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

 1. kultura,
 2. znanost,
 3. odgoj i obrazovanje,
 4. zdravstvo,
 5. humanitarno djelovanje,
 6. sport,
 7. vjersko djelovanje,
 8. ekologija,
 9. druga općekorisna djelovanja.

Za potpuni tekst natječaja i sve potrebne obrasce kliknite na sljedećim poveznicama:

Obrasci za izvještavanje:

Pregled donacija za 2023. godinu: