Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
10 05

Na temelju Odluke Uprave trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, Broj: 91-48/6-2021 od 05. svibnja 2021. godine i Zaključka donesenog na 7. sjednici Nadzornog odbora održanoj 15. travnja 2021. godine raspisuje se JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine - građevine u vlasništvu trgovačkog društva „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet,: Vodosprema Stara Grupija, izvan funkcije, izgrađena na k.č. 460/46, k.o. Savudrija, izvan funkcije, ukupne zapremnine 650 m3. Predmet prodaje je isključivo građevina – vodosprema, bez stjecanja zemljišta.

Za nekretninu-građevinu koja se ovim natječajem izlaže prodaji, Istarski vodovod d.o.o. organizira uvid na terenu, uz prisutnost ovlaštene osobe. Sve informacije o prodaji nekretnine mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. 052/602-213 i 052/602-235.

Za detaljnije informacije i potpuni tekst Javnog natječaja kliknuti ovdje.