Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
22 04

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora - Motovun

Na temelju Odluke Uprave društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet broj: 91-48/5-1-2022 od 19. travnja 2022. godine raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora.

 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, na rok od 3 godine, označenog kao:
  1. Poslovna prostorija, ukupne površine 9,47 m², u prizemlju kuće izgrađene na k.č. 368/1 ZGR., upisane u z.k.ul. 1265, k.o. Motovun, na adresi Angelo Garbizza 29, Motovun. Početna visina mjesečne zakupnine je 15 kn/ m².
 2. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
 3. Rok za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora iz ovog Natječaja je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranicama Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.
 4. Pisane ponude mogu se dostaviti neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotima na adresu ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, s naznakom „ Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
 5. Pravo sudjelovanja stječe se uplatom jamčevine u iznosu od 150,00 kuna, na IBAN broj: HR6624020061100080108, svrha doznake: Jamčevina za zakup poslovnog prostora.
 6. Ponuda mora sadržavati:
 • Pisanu ponudu u kojoj je naznačen redni broj poslovnog prostora iz natječaja za koju se ponuditelj natječe, te iznos koji nudi kao mjesečnu zakupninu za istu,
 • Ime i prezime, OIB i adresu ili naziv i sjedište te MBS i OIB pravne osobe,
 • Presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe, presliku dokaza o registraciji pravnih osoba za pravne osobe (ne stariji od 6 mjeseci),
 • Broj računa radi eventualnog povrata jamčevine,
 • Dokaz o uplati jamčevine

Cjelokupan tekst javnog natječaja možete preuzeti klikom ovdje.