Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad
01 02

Natječaj za radno mjesto Referent za tehničke poslove u Bujama - Natječaj vrijedi do: 15.02.2023. godine

REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE
Mjesto rada: BUJE
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: djelomična naknada
Natječaj vrijedi od: 01.02.2023. godine
Natječaj vrijedi do: 15.02.2023. godine

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja: VŠS (viša stručna sprema) odnosno završen preddoplomski sveučilišni studij, stručni preddiplomski studij, odnosno razina 6
Zahtijevano zvanje/struka: građevinsko ili drugo tehničko usmjerenje

Ostali zahtjevi: 1 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, vozački ispit B kategorije, znanje engleskog i talijanskog jezika

Ostale informacije: svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu (zamolbu) na ovaj oglas priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija,
- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana,
- ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka
https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/

- Za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu odnosno zamolbu na ovaj oglas, potrebno je priložiti:
• dokaze da su ispunjeni svi traženi uvjeti navedeni u oglasu
• dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju .


POSLODAVAC
Poslodavac: ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet
Ostale informacije: Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave prispjele pisanim putem. Na temelju prispjelih prijava Poslodavac će izabrati uži krug kandidata (prijave koje su pravodobne, potpune te koje udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja), a koji će potom biti pozvani da pristupe selekcijskom postupku (testiranju kojim će se provjeriti znanje, vještine i sposobnosti svakoga pojedinog kandidata).

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA